Psychodiagnostika

shutterstock_128099954Společnost UniSearch nabízí pro své obchodní partnery psychodiagnostické metody různých kategorií:

Psychodiagnostické testy osobnosti

Při tvorbě testových baterií využíváme širokou škálu výkonových testů, které jsou zaměřeny na měření výkonu (např. Hodnocení manažerských předpokladů, Test struktury inteligence, Ravenův test, atd.), a osobnostních dotazníků (např. Gordonův osobnostní profil, Thomas Killman test, Cattelův osobnostní dotazník 16PF, Freiburský osobnostní dotazník, NEO Big Five, Dotazník týmových rolí, atd.).

Jednotlivou interpretaci provádí vždy zkušený psycholog.

Assessment centra, Development centra

Nabízíme možnost využití Assestment center (AC) jako komplexní a mnohostranný prostředek pro výběr vhodného kandidáta či výběr jednotlivých týmů. Standardem AC je využití skupinové práce, individuálních modelových situací a psychodiagnostických testů. Jednotlivé skupiny metod jsou propojeny pomocí několika kritérií, aby poskytli klientovi ucelenou představu zkoumaného jedince.

Hlavní výhodou AC od jiných metod, uplatňovaných při výběru a hodnocení kandidátů je naplňování tří základních principů:

  • Princip vícero očí
  • Princip různého úhlu pohledu
  • Princip sledování změny v ohraničeném čase

Jako rozvojový nástroj nabízíme svým klientům Development Centra (DC), které účinně pomohou managementu či samotným zaměstnancům při tvorbě kariérových plánů, efektivním využití prostředků na vzdělávání a v neposlední řadě výchovu vlastních talentů.