Nábor

shutterstock_134612312_orange
Pro firmy hledáme nejvhodnější kandidáty prostřednictvím následujících služeb:

Executive search

Službu Executive search využívají zejména klienti s požadavky maximální kvality spolupráce a zaručeným výsledkem výběru, s přesně danými termíny i výstupy. Jedná se o exkluzivní spolupráci s cílem obsadit hledanou pozici nejvhodnějším kandidátem na trhu.

Spolupráce s klientem formou Executive search má několik základních kroků, které zaručují úspěšné obsazení pozice:

Krok 1.: Zadání projektu

Popis: Během prvních setkání na začátku projektu klademe důraz na detailní seznámení se s potřebami klienta, které má nové obsazení pozice uspokojit. Pro zadání projektu využíváme strukturovaný formulář („Zadání projektu“) obsahující veškeré údaje ke klientovi, zařazení pozice, úkolů na pozici kladených atd. Na základě těchto informací sestavujeme marketingový materiál pro kandidáty, tzv. „Brief projektu“.

  • Termín: podle časových možností klienta

Krok 2.: Analýza trhu

Popis: Na základě informací od klienta provedeme detailní analýzu trhu nejen v oblasti působnosti klienta a jeho konkurence, ale i trhy přidružené, resp. takové, kde by mohlo docházet k synergii a využití znalostí a nabitých zkušeností pro nového zaměstnavatele. Pro analýzu trhu využíváme nejen veřejně dostupných informací, ale i osobních zkušeností senior konzultantů, účast v jednotlivých oborových sdruženích, i komerční průzkumy trhu.

  • Termín: 1.týden od zadání projektu

Krok 3.: Target list

Popis: Výstupem analýzy trhu je zpracování „Target listu“, v němž je obsažen seznam jmen vytipovaných kandidátů, dále pracovní pozice kandidáta, aktuální zaměstnavatel, případně další náležitosti a poznámky dle přání klienta. Na Target list uvádíme i kandidáty, kteří zatím nebyli osloveni a s projektem seznámeni, případně i ty se kterými jsme v pravidelném kontaktu a máme o nich potřebné detailní informace. Vše diskutujeme s klientem individuálně v rámci osobní prezentace Target listu, abychom vyčlenili kandidáty nežádoucí (např. bývalé zaměstnance, obchodní partnery, špatné reference) případně doplnili kandidáty z vlastních zdrojů klienta (interní nábor, osobní doporučení atd.)

  • Termín: 2. týden od zadání projektu

Krok 4.: Short list

Popis: Po finalizaci Target listu oslovujeme jednotlivé kandidáty a zpracováváme jejich hodnocení. Výsledkem je posouzení přidané hodnoty každého uchazeče pro klienta, porovnání kandidátů navzájem a doporučení těch nejlepších v Short listu. Short list obsahuje minimálně 3 kandidáty, které doporučujeme do finálního výběru, případně doporučení dalších 2-3 kandidátů s drobnými výhradami. Short list klientovi prezentujeme osobně, ke každému kandidátovi zpracováváme Důvěrnou zprávu. Součástí této prezentace je i předložení Závěrečné zprávy projektu, která obsahuje veškeré skutečnosti a náležitosti zjištěné během analýzy trhu i během procesu výběru.

  • Termín: 4.-7. týden od zadání projektu

Krok 5.: Finální vyhodnocení a nabídka

Popis: Po prezentaci Short listu následují další jednání s finálními kandidáty a jejich detailní prověřování. Pro ověření osobnostní charakteristiky využíváme metodu Predictive Index. Případně, na přání klienta, ověřujeme a doplňujeme tuto metodu ještě použitím dalších psychodiagnostických nástrojů a zpracováváme tak komplexní osobnostní profil kandidáta. Součástí finálních jednání je i ověřování referencí, případně zpracování a prezentace případové studie atd. Na základě individuálních konzultací se následně klient rozhoduje pro podání nabídky finálnímu kandidátovi prostřednictvím agentury.

  • Termín: nejpozději 8. týden od zadání projektu

Krok 6.: Adaptace

Popis: Po vzniku spolupráce mezi kandidátem a klientem se aktivně podílíme na úspěšné adaptaci nového kolegy. Průběžně zjišťujeme zpětné vazby obou stran a aktivně působíme jako moderátoři při vyjasňování případných nesrovnalostí.

  • Termín: probíhá kontinuálně po vzniku spolupráce mezi klientem a vybraným kandidátem.

Klasický recruitment

Klasický recruitment (též permanent placement) je nejběžnější formou spolupráce v oblasti náboru na odborné pozice specialistů či pozice do nižšího respektive středního managementu. Jedná se o výběr kandidátů z různých zdrojů, jejich hodnocení a průběžná prezentace klientovi.

Hledáme kandidáty jak aktuálně volné na trhu, tak kandidáty z interní databáze, oslovujeme i získáváme na doporučení. S každým kandidátem je veden osobní pohovor ze kterého zpracováváme doporučení.

Náborová kampaň, asistovaný nábor

Pro pozice na nižší úrovni organizační struktury, pro řadové a administrativní pozice nabízíme klientovi spolupráci při jejich obsazení formou Náborové kampaně. V praxi se jedná o pomoc se sestavením popisu pozice včetně marketingové zpracování inzerátu s cílem oslovit tu nejvhodnější cílovou skupinu kandidátů, doporučení nejvhodnějších médií pro komunikaci, zajištění mediálního prostoru. Následuje zpracování reakcí a preselekce CV podle předem daných kritérií. Doplňkem této služby může být i výběr kandidátů pomocí telefonického prescreeningu, během kterého je s jednotlivými uchazeči vyplňován konkrétní checklist otázek a je s nimi diskutováno naplnění pozice, případně i další detaily. Klientovi jsou následně prezentování jen takoví kandidáti, kteří splňují předem definované požadavky a kteří jsou maximálně připraveni k osobnímu setkání u klienta.

Klient tímto šetří nejen čas věnovaný nepřipraveným a nemotivovaným kandidátům během osobních setkáních, ale i prostředky za neefektivní oslovování potenciálních kandidátů mimo cílovou skupinu.