HR poradenství a projekty

shutterstock_110595275HR controlling

HR controlling a HR reporting je oblast zaměřená především na číselné vyjádření efektivního využití lidských zdrojů.

Využíváme desítek HR ukazatelů, ze kterých vybíráme jednotlivé systémy nezbytná pro objektivní a sofistikovaná manažerská rozhodnutí určená konkrétnímu klientovi. K jednotlivým ukazatelům připravujeme metodiky výpočtu podle struktury dat daného klienta a podílíme se na implementaci celého sytému controllingu a reportingu pro oblast HR.

Outplacement

V dnešní době se kladou stále větší požadavky na efektivní řízení lidských zdrojů, na jejich flexibilní využívání a na posilování značky zaměstnavatele. Všechny tyto kroky obsahuje Outplacement, tuto službu využívají klienti nejčastěji v případě hromadného propouštění, případně v běžné praxi při reorganizaci firmy nebo klienti velmi specializovaných oborů, kde je potenciální budoucí spolupráce se zaměstnancem vysoce pravděpodobná.

Personální a organizační audity

Mezi naše služby patří realizace personálních, organizačních a mzdových auditů. Podílíme se na implementaci jednotlivých opatření a dlouhodobém sledování přidané hodnoty těchto změn. Pro své klienty realizujeme tyto projekty na míru, vždy bereme ohledy na velikost, obor podnikání, firemní kulturu a priority managementu s cílem maximálně využít potenciálu, který lidské zdroje skýtají.

Pracovní právo a zaměstnanost

V oblastech pracovně-právní problematiky jsme pro klienta partnerem především při uzavírání či ukončování pracovně-právních vztahů, ale spolupracujeme i v ad hoc případech jako kontroly státních orgánů, aktualizace smluvních vzorů, vysílání zaměstnanců do zahraničí atd. Pro zpracování právních rešerší úzce spolupracujeme s partnerskou advokátní kanceláří.

Průzkumy firemního prostředí

Mapování firemního prostředí a především vývoj tohoto prostředí v čase je jedním z nástrojů zpětné vazby – především pro management, ale i pro zaměstnance samotné. Jedná se o silný nástroj pro práci s lidmi, který je potřeba správně komunikovat a prezentovat jako příležitost ke zlepšení. Účast externího partnera je proto vždy známkou vyšší důvěryhodnosti a serióznosti průzkumu. Klientovi dokážeme strukturovaně prezentovat vyhodnocení výsledků tohoto průzkumu a připravit i možná doporučení ke zlepšení.

Systémy odměňování pracovníků, KPI, mzdový řád

Oblast odměňování patří mezi z klíčové oblasti řízení lidských zdrojů, je velmi citlivá na správné nastavení, komunikaci i samotnou realizaci. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem našeho týmu jsme schopni klientům poskytnout nejen zpětnou vazbu na již nastavený systém odměňování, ale i připravit rozsáhlý benchmark odvětví na míru či vytvořit a implementovat nový systém, který bude motivující a spravedlivý pro všechny zaměstnance.